Užitečné odkazy

Pražská energetická, a.s.
www.energieodpre.cz

VEOLIA VODA ČR, a.s.
www.veoliavoda.cz

Pražská plynárenská, a.s.
www.ppas.cz

Pražská teplárenská, a.s.
www.ptas.cz

Policie ČR
www.policie.cz

Městká policie Praha
www.mppraha.cz

Hasičský záchranný sbor Praha
http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx

Ministersvo financí
www.mfcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj
http://mmr.cz/cs/Uvodni-strana

Portál veřejné správy
http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Nahlížení do katastru nemovitostí
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Zákony a vyhlášky na webu
http://www.zakonynawebu.cz/